Протоколи № 1, 3, 4, 5 и Доклад от работата на комисията

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 08.04.2019, 15:56
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП