Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2019-0003
Дата на публикуване 22.07.2019, 14:46
Номер в АОП 923078
Дата на публикуване в АОП 22-07-2019
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП