Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.01.2019г. - ОП №1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 15.02.2019, 10:35
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГДТ 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части
и материали за ремонт на автобусната техника на "Градски транспорт" ЕАД-гр.Варна по 9 обособени позиции", за
Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом", на изпълнителя "МИТ" ООД са извършени
следните плащания (с включен ДДС):
- по фактура № 1020088/18.05.2018г. на стойност 1 070,40лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020102/22.05.2018г. на стойност    248,40лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020127/28.05.2018г. на стойност      78,00лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020224/08.06.2018г. на стойност     823,20лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020279/15.06.2018г. на стойност     662,40лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020370/26.06.2018г. на стойност     829,20лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020502/16.07.2018г. на стойност     288,00лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020768/28.08.2018г. на стойност  2 968,00лв., платена на 22.01.2019г.

Документи за сваляне