Обявление за възложена поръчка ОП 1

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 18.11.2019, 11:05
Номер в АОП 944403
Дата на публикуване в АОП 18-11-2019
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП