Обявление за възложена поръчка - ОП 5

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 27.06.2019, 15:21
Номер в АОП 918262
Дата на публикуване в АОП 27-06-2019
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП

Документи за сваляне