Обявление за възложена поръчка 01389-2018-0007 - ОП 2, 4, 6 и 7

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 08.07.2019, 11:25
Номер в АОП 920481
Дата на публикуване в АОП 08-07-2019
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП