Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 28.02.2019, 14:51
Номер в АОП 897707
Дата на публикуване в АОП 27-02-2019
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП
Предмет на обществена поръчка: "Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на "Градски транспорт" ЕАД - гр.Варна по 9 обособени позиции".
Обособена позиция № 8 - Доставка на крепежни елементи за автобуси.
Изпълнител на поръчката е ИТТ България ООД по Договор № ГТД 90/08.09.2016г.

Документи за сваляне