Информация при производство по обжалване - ОП 1

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 05.07.2019, 14:38
Номер в АОП 920509
Дата на публикуване в АОП 05-07-2019
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП