Договори за възложена поръчка ОП 3 и ОП 9

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 06.06.2019, 10:17
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП

Документи за сваляне