Решениe за определяне изпълнител по ОП 1 и прекратяване на ОП 2

Процедура по ЗОП Процедура 01389 - 2018 - 0004
Дата на публикуване 08.08.2018, 14:43
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП