Разяснениe по процедура 01389-2018-0007

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 29.10.2018, 12:01
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП

Документи за сваляне