Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.12.2017г. - ОП № 1 и ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 16.01.2018, 10:04
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД е извършено плащане (с начислен ДДС), както следва:
       на 21.12.2017г. по фактури:
                 - № 1018187/03.07.2017г., на стойност  1 845.60 лв.;
                 - № 1018268/10.07.2017г., на стойност  1 934.40 лв.;
                 - № 1018299/13.07.2017г. на стойност         78.00 лв.;
                 - № 1018337/19.07.2017г. на стойност    1 766.40 лв.;
                  - № 1018472/08.08.2017г. на стойност   4 891.20 лв.;
     
2. На основание сключен договор № ГТД 90/08. 09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва:
           на 21.12.2017г. по фактури:
                     - № 1093666/03.10.2017г. на стойност  71.62 лв.;
                     - № 1093711/04.10.2017г. на стойност  13.44 лв.;
                     - № 1093762/05.10.2017г. на стойност   18.48 лв.;
                     - № 1093865/09.10.2017г. на стойност  51.43 лв.;
                     - № 1094015/12.10.2017г. на стойност   45.86 лв.;
                     - № 1094021/12.10.2017г. на стойност   7.98 лв.;
                     - № 1094059/13.10.2017г. на стойност   6.86 лв.;   
                     - № 1094299/20.10.2017г. на стойност  143.42 лв.;
                     - № 1094371/23.10.2017г. на стойност  95.62 лв.;
                     - № 1094390/24.10.2017г. на стойност   29.08 лв.;
                     - № 1094476/26.10.2017г. на стойност  95.64 лв.;
                     - № 1094591/31.10.2017г. на стойност 139.27 лв.;
                     - № 1094771/03.11.2017г. на стойност  33.08 лв.;
                     - № 1094874/07.11.2017г. на стойност    77.46 лв.;   
                     - № 1095077/13.11.2017г. на стойност    79.94 лв.;
                     - № 1095129/14.11.2017г. на стойност    12.78 лв.;
                     - № 1095277/17.11.2017г. на стойност     18.36 лв.;
                     - № 1095337/20.11.2017г. на стойност    27.85 лв.;
                     - № 1095424/22.11.2017г. на стойност    99.80 лв.;
                     - № 1095427/22.11.2017г. на стойност   22.08 лв.;
                     - № 1095467/23.11.2017г. на стойност    18.26 лв.;   
                     - № 1095512/24.11.2017г. на стойност    45.77 лв.;
                     - № 1095556/27.11.2017г. на стойност    41.09 лв.;
                     - № 1095608/28.11.2017г. на стойност    20.28 лв.;
                     - № 1095652/29.11.2017г. на стойност   32.63 лв.;
                     - № 1095725/30.11.2017г. на стойност   13.44 лв.;
                     - № 1095836/04.12.2017г. на стойност   32.81 лв.;
                     - № 1095996/08.12.2017г. на стойност    24.90 лв.;          
                     - № 1096065/11.12.2017г. на стойност   69.62 лв.;
                     - № 1096103/12.12.2017г. на стойност   41.02 лв.;    

Документи за сваляне