Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.11.2018г. - ОП №1 и ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 11.12.2018, 08:12
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
~1. На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД, са извършени следните плащания (с включен ДДС):
                    - по фактура № 1019822/04.04.2018г. на стойност    1 756.80 лв., платена на 02.11.2018г.;
                    - по фактура № 1019961/27.04.2018г. на стойност    3 000.00 лв., платена на 13.11.2018г.;
                    - по фактура № 1019961/27.04.2018г. на стойност    1 236.76 лв., платена на 28.11.2018г.;
                    - по фактура № 1019966/30.04.2018г. на стойност    1 334.40лв., платена на 28.11.2018г. ;
                    - по фактура № 1019999/04.05.2018г. на стойност       519.12лв., платена на 28.11.2018г. 
2. На основание сключен договор № ГТД 90/08.09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва по фактури:
                     - № 140004139/01.11.2018г. на стойност     9,05 лв.  платена на 01.11.2018г.;
                     - № 140004237/05.11.2018г. на стойност   23,36 лв.  платена на 05.11.2018г.;
                     - № 140004279/06.11.2018г. на стойност   68,88 лв.  платена на 06.11.2018г.

Документи за сваляне