Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.10.2018г. - ОП №1 и ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 06.11.2018, 13:40
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
1. На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД, са извършени следните плащания (с включен ДДС):
                    - по фактура № 1019757/23.03.2018г. на стойност    6 297.68 лв., платена на 08.10.2018г.
2. На основание сключен договор № ГТД 90/08.09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва по фактури:
                     - № 10005438/04.10.2018г. на стойност   34,42 лв.  платена на 04.10.2018г.;
                     - № 10006525/15.10.2018г. на стойност   11,33 лв.  платена на 15.10.2018г.;
                     - № 10006979/18.10.2018г. на стойност   41,70 лв.  платена на 18.10.2018г.;

                     - № 140003103/01.10.2018г. на стойност  81,59 лв. платена на 01.10.2018г.;
                     - № 140003160/03.10.2018г. на стойност  27,42 лв.  платена на 03.10.2018г.;
                     - № 140003497/15.10.2018г. на стойност   47,98 лв.  платена на 15.10.2018г.;
                     - № 140003554/16.10.2018г. на стойност  45,20 лв.  платена на 16.10.2018г.;
                     - № 140003639/18.10.2018г. на стойност   46,93 лв.  платена на 18.10.2018г.;
                     - № 140003808/23.10.2018г. на стойност  25,21 лв. платена на 23.10.2018г.;
                     - № 140003893/25.10.2018г. на стойност  33,16 лв.  платена на 25.10.2018г.;
                     - № 140003910/25.10.2018г. на стойност   15,94 лв.  платена на 25.10.2018г.;
                     - № 140004058/31.10.2018г. на стойност   8,46 лв.  платена на 31.10.2018г.

Документи за сваляне