Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.09.2018г. - ОП №1, ОП № 4 и ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 04.10.2018, 09:07
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП

1. На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД, са извършени следните плащания (с включен ДДС):
- по фактура № 1019595/21.02.2018г. на стойност    3 768.40 лв., платена на 20.09.2018г.;
- по фактура № 1019605/22.02.2018г. на стойност   2 649.60 лв., платена на 20.09.2018г.;
- по фактура № 1019642/06.03.2018г. на стойност      938.40 лв., платена на 20.09.2018г.;
- по фактура № 1019689/14.03.2018г. на стойност    2 953.20 лв., платена на 20.09.2018г.;
- по фактура № 1019702/15.03.2018г. на стойност      988.80 лв., платена на 20.09.2018г.;
- по фактура № 1019728/19.03.2018г. на стойност      3 588.00 лв., платена на 20.09.2018г.;
- по фактура № 1019752/22.03.2018г. на стойност    3 595.20 лв., платена на 20.09.2018г.;

2. На основание сключен договор № ГТД 82/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 4 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ХЕР 1” ЕООД, както следва по фактури:
                     - № 74896/10.11.2016г. на стойност  206.40 лв. платена на 28.09.2018г.

3. На основание сключен договор № ГТД 90/08.09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва по фактури:
                     - № 1400002853/25.09.2018г. на стойност  3,59 лв. платена на 25.09.2018г.;
                     - № 1400000457/13.07.2018г. на стойност  32,63 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 1400002170/03.09.2018г. на стойност   21,04 лв.  платена на 03.09.2018г.;
                     - № 1400002306/07.09.2018г. на стойност  7,97 лв.  платена на 07.09.2018г.;
                     - № 1400002371/10.09.2018г. на стойност   17,02 лв.  платена на 10.09.2018г.;
                     - № 1400002445/11.09.2018г. на стойност  5,82 лв. платена на 11.09.2018г.;
                     - № 1400002581/14.09.2018г. на стойност  86,98 лв.  платена на 14.09.2018г.;
                     - № 1400002903/26.09.2018г. на стойност   15,13 лв.  платена на 26.09.2018г.;
                     - № 1099440/02.04.2018г. на стойност   13,69 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 1099483/03.04.2018г. на стойност  3,40 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 1099553/05.04.2018г. на стойност   34,22 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 1099736/13.04.2018г. на стойност  7,14 лв. платена на 25.09.2018г.;
                     - № 1099805/16.04.2018г. на стойност  83,78 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 1099921/18.04.2018г. на стойност   13,48 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2610075/23.04.2018г. на стойност  8,42 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2610121/24.04.2018г. на стойност  29,04 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2610289/27.04.2018г. на стойност  72,05 лв. платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2610377/30.04.2018г. на стойност  25,66 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2610566/04.05.2018г. на стойност   31,36 лв.  платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2610925/15.05.2018г. на стойност 124,31 лв. платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2610973/16.05.2018г. на стойност 18,58 лв. пратена на 25.09.2018г.;
                     - № 2611803/08.06.2018г. на стойност 144,85лв. платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2612076/15.06.2018г. на стойност 65,24лв. платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2612506/27.06.2018г. на стойност 130,07лв. платена на 25.09.2018г.;
                     - № 2612554/28.06.2018г. на стойност 39,20лв. платена на 25.09.2018г.

Документи за сваляне