Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.08.2018г. - ОП № 4, ОП № 6 и ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 28.09.2018, 08:39
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
1. На основание сключен договор № ГТД 82/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 4 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ХЕР 1” ЕООД, както следва по фактури:
                     - № 74614/24.10.2016г. на стойност  456.00 лв. платена на 31.08.2018г.;

2. На основание сключен договор № ГТД 84/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 6 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ХЕР 1” ЕООД, както следва по фактури:
                     - № 140000256/03.07.2018г. на стойност  40.01 лв. платена на 09.07.2018г.;

3. На основание сключен договор № ГТД 90/08.09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва по фактури:
                     - № 1400001091/01.08.2018г. на стойност  26,42 лв. платена на 01.08.2018г.;
                     - № 1400001139/02.08.2018г. на стойност  8,78 лв.  платена на 02.08.2018г.;
                     - № 1400001315/08.08.2018г. на стойност   12,54 лв.  платена на 08.08.2018г.;
                     - № 1400001438/09.08.2018г. на стойност  23,74 лв.  платена на 09.08.2018г.;
                     - № 1400001483/14.08.2018г. на стойност   41,56 лв.  платена на 14.08.2018г.;
                     - № 1400001705/21.08.2018г. на стойност  13,03 лв. платена на 21.08.2018г.;
                     - № 1400001786/23.08.2018г. на стойност  130,39 лв.  платена на 23.08.2018г.;
                     - № 1400001833/24.08.2018г. на стойност   73,74 лв.  платена на 24.08.2018г.;
                     - № 1400001887/27.08.2018г. на стойност  18,30 лв.  платена на 27.08.2018г.;
                     - № 1400001934/28.08.2018г. на стойност   22,08 лв.  платена на 28.08.2018г.;
                     - № 1400001968/29.08.2018г. на стойност  15,06 лв. платена на 29.08.2018г.;
                     - № 1400002083/31.08.2018г. на стойност  123,61 лв.  платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1097991/14.02.2018г. на стойност   72,05 лв.  платена на 13.08.2018г.;
                     - № 1098100/16.02.2018г. на стойност  6,32 лв.  платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1098298/22.02.2018г. на стойност   150,07 лв.  платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1098695/12.03.2018г. на стойност  23,36 лв. платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1098794/13.03.2018г. на стойност  162,28 лв.  платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1098852/15.03.2018г. на стойност   10,45 лв.  платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1098891/16.03.2018г. на стойност  65,24 лв.  платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1099174/26.03.2018г. на стойност  113,14 лв.  платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1099271/28.03.2018г. на стойност  20,53 лв. платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1099297/29.03.2018г. на стойност  76,60 лв.  платена на 31.08.2018г.;
                     - № 1099336/30.03.2018г. на стойност   65,21 лв.  платена на 31.08.2018г.;

Документи за сваляне