Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.07.2018г. - ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 21.08.2018, 12:20
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 90/08. 09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва по фактури:
                     - № 140000256/03.07.2018г. на стойност  40.01 лв. платена на 09.07.2018г.;
                     - № 140000500/16.07.2018г. на стойност  9.16 лв.  платена на 16.07.2018г.;
                     - № 140000725/23.07.2018г. на стойност   64.22 лв.  платена на 23.07.2018г.;
                     - № 140000769/24.07.2018г. на стойност  55.76 лв.  платена на 24.07.2018г.;
                     - № 140000870/26.07.2018г. на стойност   99.53 лв.  платена на 26.07.2018г.;

Документи за сваляне