Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.07.2018г. - ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 21.08.2018, 10:50
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД, са извършени следните плащания (с включен ДДС):
- по фактура № 1019392/15.01.2018г. на стойност      521.60 лв., платена на 12.07.2018г.;
- по фактура № 1019393/15.01.2018г. на стойност   7 492.60 лв., платена на 12.07.2018г.;
- по фактура № 1019403/16.01.2018г. на стойност      532.80 лв., платена на 12.07.2018г.;
- по фактура № 1019411/17.01.2018г. на стойност   1 924.80 лв., платена на 12.07.2018г.;
- по фактура № 1019445/26.01.2018г. на стойност      198.00 лв., платена на 12.07.2018г.;
- по фактура № 1019497/05.02.2018г. на стойност       471.60 лв., платена на 12.07.2018г.;
- по фактура № 1019557/15.02.2018г. на стойност    3 439.20 лв., платена на 12.07.2018г.;
- по фактура № 1019577/19.02.2018г. на стойност    1 806.60 лв., платена на 12.07.2018г.;
- по фактура № 1019584/20.02.2018г. на стойност    1 468.80 лв., платена на 12.07.2018г.;
- по фактура № 1019595/21.02.2018г. на стойност    2 144.00 лв., платена на 12.07.2018г.;

 

Документи за сваляне