Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.05.2018г. - ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 11.06.2018, 08:53
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 90/08.09.2016г. по обособена позиция № 8 на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, на 31.05.3018г. са извършени следните плащания (с включен ДДС):
- фактура № 1096942/15.01.2018г. на стойност 87.10 лв.;
- фактура № 1097002/16.01.2018г. на стойност 13.25 лв.;
- фактура № 1097082/18.01.2018. на стойност 38.46 лв.;
- фактура № 1097208/23.01.2018. на стойност 32.51 лв.;
- фактура № 1097250/24.01.2018. на стойност 30.98 лв.;
- фактура № 1097389/29.01.2018. на стойност 31.40 лв.
- фактура № 1097472/31.01.2018. на стойност  6.84 лв.;
- фактура № 1097548/01.02.2018г. на стойност  5.82 лв.;
- фактура № 1097598/02.02.2018г. на стойност 35.99 лв.;
- фактура № 1097617/02.02.2018. на стойност  8.83 лв.;
- фактура № 1097888/12.02.2018. на стойност 85.92 лв.;
- фактура № 1097889/12.02.2018. на стойност 32.63 лв.;
- фактура № 1097946/13.02.2018. на стойност  8.29 лв. и
- фактура № 1097948/13.02.2018. на стойност  2.42 лв.;

Документи за сваляне