Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.03.2018г. - ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 12.04.2018, 09:50
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 90/08.09.2016г. по обособена позиция № 8 на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, на 21.02.3018г. са извършени следните плащания (с включен ДДС):
- фактура № 1096296/18.12.2017г. на стойност 75.25 лв.;

- фактура № 1096517/29.12.2017г. на стойност 36.66 лв.;
- фактура № 1096555/02.01.2018. на стойност 30.53 лв.;
- фактура № 1096571/03.01.2018. на стойност 12.03 лв.;
- фактура № 1096583/03.01.2018. на стойност 53.78 лв.;
- фактура № 10966662/05.01.2018. на стойност 51.97 лв. и
- фактура № 1096710/08.01.2018. на стойност 20.39 лв.;


 

Документи за сваляне