Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.03.2018г. - ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 12.04.2018, 09:34
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД, са извършени следните плащания (с включен ДДС):
- по фактура  1018581/25.08.2017г. на стойност 3 683.60 лв., платена на 07.03.2018г.;
- по фактура  1018582/28.08.2017г. на стойност 632.40 лв., платена на 07.03.2018г.;
- по фактура  1018623/31.08.2017г. на стойност 1 034.40 лв., платена на 07.03.2018г.;
- по фактура  1018630/01.09.2017г. на стойност 1 034.40 лв., платена на 07.03.2018г.;
- по фактура  1018641/04.09.2017г. на стойност 615.20 лв., платена на 07.03.2018г.;
- по фактура  1018654/07.09.2017г. на стойност 2 068.80 лв., платена на 13.03.2018г.;
- по фактура  1018713/15.09.2017г. на стойност 672.00 лв., платена на 13.03.2018г.;
- по фактура  1018735/18.09.2017г. на стойност 1 502.40 лв., платена на 15.03.2018г.;
- по фактура  1018766/21.09.2017г. на стойност 1 299.60 лв., платена на 15.03.2018г.;
- по фактура  1018895/13.10.2017г. на стойност 25.20 лв., платена на 15.03.2018г.;
- по фактура  1018924/18.10.2017г. на стойност 60.00 лв., платена на 15.03.2018г.;
- по фактура  1019018/01.11.2018г. на стойност 2 058.00 лв., платена на 15.03.2018г.;
- по фактура  1019028/02.11.2017г. на стойност 54.80 лв., платена на 15.03.2018г.;


 

Документи за сваляне