Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.01.2018г. - ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 13.02.2018, 08:15
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД, са извършени следните плащания (с включен ДДС):
                 - по фактура  1018472/08.08.2017г. на стойност 2 000 лв., платена на 03.01.2018г.;
                 - по фактура № 1018472/08.08.2017г., на стойност 199.60 лв., платена на 23.01.2018г.;
                 - по фактура № 1018491/09.08.2017г., на стойност 160.80 лв., платена на 23.01.2018г. и
                 - по фактура № 1018581/25.08.2017г. на стойност 3 139.60 лв., платена на 23.01.2018г.

Документи за сваляне