Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.01.2018г. - ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 13.02.2018, 08:25
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 90/08. 09.2016г. по обособена позиция № 8 на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, на 03.01.2018г. е извършено плащане по фактура № 1096571/03.01.2018г. на стойност 35.47 лв. (с включен ДДС).

Документи за сваляне