Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0013 за м.12.2017г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 15.01.2018, 14:40
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 22/19.03.2015г.,  на изпълнителя "Содексо Пасс България" ЕООД,  на 11.12.2017г. са извършени плащания по фактура № 93601/11.12.2017г. (с начислен ДДС), както следва:
              - 1 829.50 лв. - възнаграждение за отпечатване и
              - 56 582.00 лв. - номинална стойност на ваучерите.

Документи за сваляне