Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0013 за м.01.2018г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 13.02.2018, 07:39
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 22/19.03.2015г.  на изпълнителя "Содексо Пасс България" ЕООД на 10.01.2018г. са извършени плащания по фактура № 94749/10.01.2018г. както следва:
     - 1 841.03 лв. - възнаграждение за отпечатване на ваучерите;
     - 56 822.00 лв. - номинална стойност на ваучерите

Документи за сваляне