Обявление за възложена поръчка и борсов договор

Процедура по ЗОП Периодична доставка на дизелово гориво за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна
Дата на публикуване 15.10.2018, 07:47
Номер в АОП 872831
Дата на публикуване в АОП 15-10-2018
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП