Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 18.01.2018, 12:19
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП