Плащане по процедура по ЗОП 01389-2017-0001 за м.8.2017г.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2017-0001
Дата на публикуване 19.09.2017, 10:08
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен борсов договор  № 132/01.03.2017г., са извършени плащания на продавача ,,Шико Адванс" ООД (с начислен ДДС), както следва:
- фактура № 432/20.04.2017г. на стойност 1 657.79 лв., платена на 11.08.2017г.;
- фактура № 435/09.05.2017г. на стойност 4 342.21 лв., платена на 11.08.2017г.;
- фактура № 437/15.05.2017г. на стойност 12 543 лв., платена на 11.08.2017г.;
- фактура № 440/30.05.2017г. платена както следва:
        -  1 457 лв. - на 11.08.2017г.
        -  5 574.16 лв. - на 22.08.2017г.
- фактура № 442/01.06.2017г. на стойност 9 056.60 лв. платена на 22.08.2017г.;
- фактура № 444/14.06.2017г. платена както следва:
        -  10 369.24 лв.- на 22.08.2017г.
        -  1 249.88 лв. - на 24.08.2017г.
- фактура № 447/20.06.2017г. на стойност 2 149.92 лв. платена на 24.08.2017г.;
- фактура № 450/22.06.2017г. на стойност 1 600.20 лв. платена на 24.08.2017.;
- фактура № 480/15.08.2017г. на стойност 5 867.48 лв., платена на 22.08.2017г.;

Документи за сваляне