Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0007 за м.8.2017г. за ОП 2

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0007
Дата на публикуване 19.09.2017, 12:22
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор  № 33/29.05.2017г. на изпълнителя „ПЕТРОЛ“ АД е извършено плащане по фактура № 57386930/31.07.2017г., на стойност 54.28 лв. (с начислен ДДС), платена на 17.08.2017г.;

Документи за сваляне