Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.2.2017г. по ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 16.03.2017, 14:04
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД90/08. 09.2016г. по обособена позиция № 8, на 09.02.2017г. са извършени плащания на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД по:
- фактура № 1164858/27.12.2016г. на стойност 12.85 лв.;
- фактура № 1164866/29.12.2016г. на стойност 19.68 лв.;
- фактура № 1164873/29.12.2016г. на стойност 154.56 лв.

 

Документи за сваляне