Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.12.2016г. - ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 19.01.2017, 12:33
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за Обособена позиция № 8 "Доставка на крепежни елементи за автобуси от обществена поръчка" уникален № 01389-2016-0003 по РОП, с предмет: "Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции" на ,,ИТТ България” ООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на крепежни елементи, е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
- Фактура № 1084782/22.11.2016г., стойност –    257.17 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163779/03.10.2016г., стойност –     53.02 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163847/07.10.2016г., стойност –     56.07 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163865/10.10.2016г., стойност –     41.60 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163870/10.10.2016г., стойност –     11.59 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163892/11.10.2016г., стойност –     34.11 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163902/12.10.2016г., стойност –     13.47 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163913/13.10.2016г., стойност –     66.44 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163922/14.10.2016г., стойност –     30.86 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163964/18.10.2016г., стойност –     20.02 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163966/18.10.2016г., стойност –     22.12 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1163996/20.10.2016г., стойност –      6.08 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164004/21.10.2016г., стойност –     22.44 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164008/21.10.2016г., стойност –      4.27 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164065/25.10.2016г., стойност –     29.89 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164110/28.10.2016г., стойност –     81.14 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164112/28.10.2016г., стойност –      4.87 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164114/28.10.2016г., стойност –     19.06 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164183/02.11.2016г., стойност –     94.24 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164192/03.11.2016г., стойност –     29.36 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164206/04.11.2016г., стойност –     17.63 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164244/07.11.2016г., стойност –     4.07 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164262/08.11.2016г., стойност –     27.29 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164270/08.11.2016г., стойност –     17.19 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164280/09.11.2016г., стойност –     59.79 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164290/09.11.2016г., стойност –     24.11 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164319/10.11.2016г., стойност –     34.56 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164350/14.11.2016г., стойност –     13.68 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164473/24.11.2016г., стойност –     36.42 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164530/28.11.2016г., стойност –     25.93 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164543/29.11.2016г., стойност –      5.10 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164580/01.12.2016г., стойност –     20.23 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164582/01.12.2016г., стойност –     47.46 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164618/05.12.2016г., стойност –     13.11 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164714/13.12.2016г., стойност –     43.55 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164726/14.12.2016г., стойност –     21.46 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164732/14.12.2016г., стойност –      6.18 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164817/21.12.2016г., стойност –     107.52 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1164818/21.12.2016г., стойност –     5.60 лв. на 22.12.2016г.

Документи за сваляне