Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.12.2016г. - ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 18.01.2017, 14:37
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом" от обществена поръчка" уникален № 01389-2016-0003 по РОП, с предмет: "Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции" на ,,МИТ” ООД - изпълнител на обществената поръчка за доставка на резервни части, е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
- Фактура № 1016511/30.09.2016г., на стойност –  546 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1016545/04.10.2016г. на стойност –  1 018.80 лв. на 22.12.2016г.
- Фактура № 1016558/06.10.2016г. на стойност –  1 532.40 лв. на 22.12.2016г.
 

Документи за сваляне