Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.11.2017г. - ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 13.12.2017, 09:52
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД, на 10.11.2017г. е извършено плащане (с начислен ДДС) по фактури, както следва:
                 - № 1018139/27.06.2017г., на стойност  126.40 лв.;
                 - № 1018165/29.06.2017г., на стойност  1119.60 лв.;
                 - № 1018187/03.07.2017г. на стойност   1254.80 лв.;

Документи за сваляне