Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.10.2017г. - ОП № 1 и ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 15.11.2017, 08:33
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД е извършено плащане (с начислен ДДС), както следва:
       на 03.10.2017г. по фактури:
                 - № 1017850/22.05.2017г., на стойност  488.80 лв.;
                 - № 1017854/22.05.2017г., на стойност  430.80 лв.;
                 - № 1017865/23.05.2017г. на стойност   646.80 лв.;
                 - № 1017922/01.06.2017г. на стойност    864.00 лв.;
                  - № 1017987/09.06.2017г. на стойност   569.60 лв.;
       на 06.10.2017г. по фактури:
                  - № 1017987/09.06.2017г. на стойност 1 709.20 лв.;
                  - № 1018063/20.06.2017г. на стойност 1 542.00 лв.;
                  - № 1018139/27.06.2017г. на стойност  5 748.80 лв.;
      
2. На основание сключен договор № ГТД 90/08. 09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва:
           на 06.10.2017г. по фактури:
                     - № 1093239/19.09.2017г. на стойност  105.85 лв.;
                     - № 1093284/20.09.2017г. на стойност  19.79 лв.;
                     - № 1093368/25.09.2017г. на стойност   44.15 лв.;
                     - № 1093416/26.09.2017г. на стойност  46.02 лв.;
                     - № 1093480/27.09.2017г. на стойност    5.98 лв.;
                     - № 1093494/28.09.2017г. на стойност  10.90 лв.;
                     - № 1093606/29.09.2017г. на стойност    24.10 лв.;       


      


 

Документи за сваляне