Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.09.2017г. по ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 09.10.2017, 10:12
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 90/08. 09.2016г. по обособена позиция № 8 на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, на 21.09.2017г.  са извършени плащания (с включен ДДС) по фактури както следва:
- № 1090437/22.06.2017г. на стойност 39.38 лв.;
- № 1090751/30.06.2017г. на стойност 23.26 лв.;
- № 1090985/06.07.2017г. на стойност 9.38 лв.;
- № 1091046/07.07.2017г. на стойност 10.12 лв.;
- № 1091175/12.07.2017г. на стойност 13.06 лв.;
- № 1091303/17.07.2017г. на стойност 7.26 лв.;
- № 1091321/18.07.2017г. на стойност 97.87 лв.;
- № 1091463/21.07.2017г. на стойност 4.67 лв.;
- № 1091876/03.08.2017г. на стойност 40.73 лв.;
- № 1091949/07.08.2017г. на стойност 20.53 лв.;
- № 1092088/11.08.2017г. на стойност 56.76 лв.;
- № 1092391/23.08.2017г. на стойност 22.56 лв.;
- № 1092433/24.08.2017г. на стойност 3.62 лв.;
- № 1092729/01.09.2017г. на стойност 79.79 лв.;
- № 1092791/04.09.2017г. на стойност 30.80 лв.;
- № 1092892/07.09.2017г. на стойност 10.57 лв.;
- № 1092935/08.09.2017г. на стойност 112.13 лв.


 

Документи за сваляне