Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.09.2017г. - ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 09.10.2017, 10:08
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД, на 05.09.2017г. е извършено плащане в размер на 2 687.20 лв. (с включен ДДС), по фактура № 1017786/10.05.2017г.

Документи за сваляне