Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.08.2017г. - ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 19.09.2017, 10:37
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД е извършено плащане (с начислен ДДС), както следва:
  •    на 11.08.2017г. по фактури:
             - № 1017395/28.02.2017г. на стойност  1 219.20 лв.;
             - № 1017453/10.03.2017г. на стойност  78 лв.;
             - № 1017502/20.03.2017г. на стойност   2 874 лв.;
        - фактура № 1017546/28.03.2017г. платена както следва:
              -  828.80 лв. - на 11.08.2017г.
              -  726.40 лв. - на 24.08.2017г.
  •    на 24.08.2017г. по фактури:
               - № 1017561/30.03.2017г. на стойност   1 334.40 лв.;
               - № 1017618/07.04.2017г. на стойност   1 600.80 лв.;
          - фактура № 1017698/24.04.2017г. платена както следва:
               -  1 338.40 лв. - на 24.08.2017г.
               -  3 510.80 лв. - на 29.08.2017г.
  • на 29.08.2017г. по фактури:
              - № 1017743/28.04.2017г. на стойност   78 лв.;
              - № 1017786/10.05.2017г. на стойност   411.20 лв.;

Документи за сваляне