Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.06.2017г. по ОП № 1 и ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 13.07.2017, 08:36
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
1. На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД е извършено плащане (с начислен ДДС), както следва:
на 16.06.2017г. по фактури:
       - № 1016666/24.10.2016г. на стойност  4 464.80 лв.;
       - № 1016681/25.10.2016г. на стойност  1 404.00 лв.;
       - № 1016765/03.10.2016г. на стойност     663.60 лв.;
       - № 1016796/08.11.2016г. на стойност     772.80 лв.;
       - № 1016931/30.11.2016г. на стойност   2 430.00 лв.;
       - № 1017069/23.12.2016г. на стойност   2 674.80 лв.;
       - № 1017083/30.12.2016г. на стойност   1 573.20 лв.;
       - № 1017130/13.01.2017г. на стойност        78.00 лв.;
       - № 1017137/13.01.2017г. на стойност      957.60 лв.;
       - № 1017139/16.01.2017г. на стойност   4 981.20 лв.;
на 27.06.2017г. по фактури:
       - № 1017139/16.01.2017г. на стойност   1 785.60 лв.;
       - № 1017165/20.01.2017г. на стойност   1 766.40 лв.;
       - № 1017205/27.01.2017г. на стойност      946.80 лв.;
       - № 1017286/08.02.2017г. на стойност     100.00 лв.;
       - № 1017376/27.02.2017г. на стойност    1 442.40 лв.;

2. На основание сключен договор № ГТД 90/08. 09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД:
на 16.06.2017г. по фактури:
         - № 1087954/05.04.2017г. на стойност  13.13 лв.;
         - № 1087970/06.04.2017г. на стойност  13.51 лв.;
          - № 1088069/10.04.2017г. на стойност   9.86 лв.;
          - № 1088120/11.04.2017г. на стойност 115.69 лв.;
          - № 1088181/12.04.2017г. на стойност    84.24 лв.;
          - № 1088193/13.04.2017г. на стойност    26.32 лв.;
          - № 1088299/19.04.2017г. на стойност    11.34 лв.;
          - № 1088336/20.04.2017г. на стойност    68.00 лв.;
          - № 1088381/21.04.2017г. на стойност    80.69 лв.;
          - № 1088391/21.04.2017г. на стойност    16.55 лв.;
          - № 1088479/25.04.2017г. на стойност     68.04 лв.;
          - № 1088535/26.04.2017г. на стойност     30.34 лв.;
          - № 1088541/26.04.2017г. на стойност     14.94 лв.;
           - № 1088670/28.04.2017г. на стойност       5.20 лв.;
           - № 1088673/28.04.2017г. на стойност      15.05 лв.;
           - № 1088762/03.05.2017г. на стойност        3.76 лв.;
           - № 1088809/04.05.2017г. на стойност       14.62 лв.;
           - № 1088945/10.05.2017г. на стойност         4.64 лв.;
- по фактура № 1089705/01.06.2017г. на стойност  23.66 лв. платена на 01.06.2017г.;
- по фактура № 1090051/12.06.2017г. на стойност  31.87 лв. платена на 12.06.2017г.;
- по фактура № 1090145/14.06.2017г. на стойност   49.01 лв. платена на 14.06.2017г.;
- по фактура № 1090183/15.06.2017г. на стойност   12.44 лв. платена на 15.06.2017г.;
- по фактура № 1090247/16.06.2017г. на стойност   32.63 лв. платена на 16.06.2017г.;
- по фактура № 1090294/19.06.2017г. на стойност     6.05 лв. платена на 19.06.2017г.;

Документи за сваляне