Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.05.2017г. по ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 12.06.2017, 09:41
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП

На основание сключен договор № ГТД 90/08. 09.2016г. по обособена позиция № 8 са извършени плащания на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД:
на 26.05.2017г. по фактури:
- № 1086499/20.02.2017г. на стойност 97.91 лв.;
- № 1086565/22.02.2017г. на стойност 18.26 лв.;
- № 1086600/23.02.2017г. на стойност 82.43 лв.;
- № 1086642/24.02.2017г. на стойност 148.32 лв.;
- № 1086879/06.03.2017г. на стойност 46.04 лв.;
- № 1087317/20.03.2017г. на стойност 32.88 лв.;
- № 1087396/22.03.2017г. на стойност 45.38 лв.;
- № 1087446/23.03.2017г. на стойност 18.11 лв.;
- № 1087472/23.03.2017г. на стойност 25.19 лв.;
- № 1087499/24.03.2017г. на стойност 24.74 лв.;
- № 1087549/27.03.2017г. на стойност 7.31 лв.;
- № 1087566/27.03.2017г. на стойност 38.28 лв.;
- № 1087595/28.03.2017г. на стойност 13.51 лв.;
- № 1087723/31.03.2017г. на стойност 66.86 лв.;

на 15.05.2017г. - по фактура № 1089098/15.05.2017г. на стойност 9.60 лв.;
на 16.05.2017г. - по фактура № 1089170/16.05.2017г. на стойност 21.24 лв.;
на 23.05.2017г. - по фактура № 1089383/23.05.2017г. на стойност 123.60 лв.;
на 30.05.2017г. - по фактура № 1089589/30.05.2017г. на стойност 51.66 лв.

 

Документи за сваляне