Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0009 за м.9.2017г. за ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 09.10.2017, 10:32
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № 125/28.12.2016г.  по обособена позиция № 1, на изпълнителя "Баран инженеринг" ООД са извършени следните плащания (с начислен ДДС):
- фактура № 668/30.06.2017г. платена както следва:
   -   5 000 лв. - на 05.09.2017г.
   -  18 032.17 лв. - на 28.09.2017г.
- фактура № 670/04.07.2017г. на стойност 217.56 лв., платена на 28.09.2017г.;
- фактура № 672/17.07.2017г. на стойност 148.18 лв., платена на 28.09.2017г.;
- фактура № 673/17.07.2017г. на стойност 31 602.09 лв., платена на 28.09.2017г.
 

Документи за сваляне