Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0009 за м.8.2017г. за ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 19.09.2017, 12:08
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № 125/28.12.2016г.  по обособена позиция № 1, на изпълнителя "Баран инженеринг" ООД са извършени следните плащания (с начислен ДДС):
- фактура № 664/11.08.2017г. на стойност 19 924.10 лв., платена на 11.08.2017г.;
- фактура № 666/19.06.2017г. платена както следва:
              -  75.90 лв. - на 11.08.2017г.
              -  25 000 лв. - на 22.08.2017г.
              -   5 000 лв. - на 24.08.2017г.
              -  19 489.72 лв. - 31.08.2017г.
- фактура № 668/30.06.2017г. на стойност 10 510.28 лв., платена на 31.08.2017г.;
 

Документи за сваляне