Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0009 за м.6.2017г. за ОП № 3

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 12.07.2017, 13:26
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № 28/27.04.2016г.  по обществена поръчка за „Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”, за обособена позиция № 3, на изпълнителя "Аутоперфект" ЕООД е извършено следното плащане:
- фактура № 9252/30.06.2017г. на стойност 76.00 лв., платена на 30.06.2017г.;

Документи за сваляне