Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0009 за м.2.2017г. за ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 16.03.2017, 14:10
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП

На основание сключен договор № 125/28.12.2016г.  по обособена позиция № 1, на 24.02.2017г. е извършено плащане на изпълнителя "Баран инженеринг" ЕООД по фактура № 647/18.01.2017г., на стойност 35 370.55 лв.

Документи за сваляне