Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0009 за м.07.2017г. по ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 18.08.2017, 13:04
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № 125/28.12.2016г.  по обособена позиция № 1, на изпълнителя "Баран инженеринг" ООД са извършени следните плащания:
- фактура № 662/22.05.2017г., платена както следва:
     - 24 375.40 лв., платени на 13.07.2017г.;
     - 14 500.00 лв., платени на 26.07.2017г. и
     - 3 570.62 лв., платени на 28.07.2017г.
- фактура № 664/31.05.2017г. на стойност 11 429.38 лв., платена на 28.07.2017г.;
- фактура № 668/30.06.2017г. на стойност 169.34 лв., платена на 26.07.2017г.;

 

Документи за сваляне