Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0002 за м.04.2017г.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0002
Дата на публикуване 10.05.2017, 10:10
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 05/19.01.2016г. на изпълнителя „Д.М.Секюрити груп” ООД са извършени следните плащания:
- фактура № 7997/01.03.2017г. на стойност 4000 лв., платена на 13.04.2017г. и
- фактура № 8054/03.04.2017г. на стойност 2000 лв., платена на 26.04.2017г.
 

Документи за сваляне