Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0002 за м.01.2017г.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0002
Дата на публикуване 14.02.2017, 13:13
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 05/19.01.2016г. са извършени плащания на изпълнителя „Д.М. Секюрити груп” ООД по
фактура № 7854/03.01.2017г., както следва:
- 4580 лв., платени на 20.01.2017г. и
- 4000 лв., платени на 30.01.2017г.

 

Документи за сваляне