Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0013 за м.10.2017г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 13.11.2017, 07:14
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 22/19.03.2015г.,  на изпълнителя "Содексо Пасс България" ЕООД,  на 11.10.2017г. са извършени плащания по фактура № 92042/11.10.2017г. (с начислен ДДС), както следва:
              - 1 810.64 лв. - възнаграждение за отпечатване и
              - 55 884.00 лв. - номинална стойност на ваучерите.

Документи за сваляне