Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0013 за м.09.2017г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 09.10.2017, 09:57
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 22/19.03.2015г.,  на изпълнителя "Содексо Пасс България" ЕООД,  на 08.09.2017г. са извършени плащания по фактура № 91332/08.09.2017г. (с начислен ДДС), както следва:
  - 1 791.72 лв. - възнаграждение за отпечатване и
   - 55 300.00 лв. - номинална стойност на ваучерите.

Документи за сваляне