Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0013 за м.07.2017г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 18.08.2017, 13:25
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 22/19.03.2015г.,  на изпълнителя "Содексо Пасс България" ЕООД,  на 11.07.2017г. са извършени плащания по фактура № 89933/11.07.2017г., както следва:
              - 1 793.4 лв. - възнаграждение за отпечатване и
              - 55 350.00 лв. - номинална стойност на ваучерите.

Документи за сваляне