Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0013 за м.05.2016г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 12.05.2016, 09:21
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 22/19.03.2015г.  на изпълнителя "Содексо Пасс България" ЕООД на 09.05.2016г. са извършени плащания по фактура № 72228/10.05.2016г. както следва:
     - 1 231.01 лв. - възнаграждение за отпечатване на ваучерите;
     - 37 994.00 лв. - номинална стойност на ваучерите

Документи за сваляне